താളുകള്‍

Friday, 5 April 2013

കത്ത് -


നാട്ടില്‍ നിന്നും വന്ന കത്ത് അവന്‍ രണ്ടു മിനിട്ടിനുള്ളില്‍ വായിച്ചു തീര്‍ത്തത് കണ്ടു ഞാന്‍ ചോദിച്ചു ..... ഡാ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കത്ത് വായിച്ചു തീര്‍ന്നോ?

ഓ ..അതിനു കത്തില്‍ അക്ഷരങ്ങള്‍ അല്ലല്ലോ ..അക്കങ്ങള്‍ അല്ലെ കൂടുതല്‍ !!!
വളരെ നിഷ്ക്കളങ്കമായിട്ടായിരുന്നു അവന്റെ മറുപടി. :)

1 comment: