താളുകള്‍

Friday, 5 April 2013

വിസ -


 ദോഹയിലെ മൃഗ ശാലയില്‍ പുതിയതായി വന്ന ഇന്ത്യന്‍ കടുവ തനിക്കു കഴിക്കാനായി കിട്ടിയ പഴവും,ആപ്പിളും,നിലക്കടലയും കഴിക്കാതെ നിരാഹാരം കിടന്നു പ്രതിക്ഷേധം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോള്‍ കടുവയുടെ നോട്ടക്കാരന്‍ അതിനോട് പറഞ്ഞു.......
നീ കടുവ ആയിരിക്കാം.. കാട്ടിലെ വെല്ല്യ ആളുമായിരിക്കാം . പക്ഷെ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വിസ കുരങ്ങന്‍റെതാണ് .

(കേട്ട് മറന്ന കഥക്ക് കടപ്പാട് )

No comments:

Post a Comment