താളുകള്‍

Friday, 5 April 2013

പൊക്കിള്‍കൊടി


ജനിച്ചു വീണ എന്റെ പൊക്കിള്‍കൊടി മുറിച്ചു ഉമ്മയുമായുള്ള ബന്ധം അറുത്തുമാറ്റാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ഡോക്റ്റര്‍മാരുടെ മുഖത്തേയ്ക്കു നോക്കി കൈകാല്‍ ഇട്ടടിച്ചു ഞാന്‍ ഞാന്‍ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു.. അരുതേ എനിക്ക് അധ്വാനിച്ചു ജീവിക്കാന്‍ വയ്യേ . അത് മുറിച്ചു മാറ്റല്ലേ :):):):)

പിന്നീട് പത്തൊന്‍പതു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം നാടുമായുള്ള എന്റെ പൊക്കിള്‍ കൊടി ബന്ധം മുറിച്ചു മാറ്റി എന്നെ ഗള്‍ഫിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കാന്‍ നോക്കിയപ്പോളും ഞാന്‍ നിലവിളിച്ചു . അരുതേ എനിക്ക് അധ്വാനിച്ചു ജീവിക്കാന്‍ വയ്യേ....അന്നും ആരുമത് കേട്ടില്ല..

ഇപ്പോള്‍ ഗള്‍ഫുമായുള്ള പൊക്കിള്‍കൊടി ബന്ധം മുറിച്ചു മാറ്റാന്‍ നോക്കുമ്പോള്‍ വീട്ടുകാര്‍ കരയുന്നു.. അരുതേ ഞങ്ങള്‍ക്ക് അധ്വാനിച്ചു ജീവിക്കാന്‍ വയ്യേ :P ഇന്ന് എനിക്കത് കേള്‍ക്കാതിരിക്കാനും വയ്യാ ......

 

3 comments: