താളുകള്‍

Friday, 5 April 2013

കട്ടകള്‍ !!


അബ്ബാസ് ..എന്ത് ഭാഷയാണ് നിങ്ങളുടേത്? എങ്ങിനെയാ നീ ഈ കട്ടകള്‍ എഴുതിയുണ്ടാക്കുന്നത്? അതെങ്ങിനെയാ നിന്‍റെ കൂട്ടുകാര്‍ വായിക്കുന്നത്? എല്ലാ കട്ടയും ഒരുപോലെയാണല്ലോ?
മൊബൈല്‍ ഫേസ് ബുക്കില്‍ മലയാളം ഫോണ്ട് ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട് എന്‍റെ ഫേസ്ബുക്ക് സ്റ്റാറ്റസുകള്‍ കട്ട കട്ടയായി സ്വന്തം മൊബൈലില്‍ കിട്ടുന്ന ഫിലിപൈനി സുഹൃത്ത്‌ ചോദിച്ചത്.

4 comments: